“My Friend Patricia”

“My Friend Patricia”

by Ruby banks

Poetry